Jongeren zeggen wat ze willen; Op 30 april 2014 verzamelden jongeren in het Vlaams Parlement. Om aan politici te zeggen wat ze willen. Want op 25 mei 2014
zijn het verkiezingen.

ànders leren,
méér leren

OP EIGEN BENEN

Lora’s idee:

Leer op school praktische dingen voor later!

> Bekijk het filmpje

Meer leren van elkaar, van elkaars achtergrond en talenten

Kunnen leren op een manier die bij je past

Meer betrokkenheid van jongeren

Youness: “Als je pas aan je middelbare studies begint, heb je weinig inzicht in je eigen talenten en interesses. Je kiest dan meestal een studierichting die anderen je aanbevelen. Vaak blijkt dat achteraf niet de juiste keuze te zijn. En dat leidt tot ontgoocheling en demotivatie. Als je wat meer tijd krijgt om te ontdekken waar je goed in bent en welk beroep je later zou willen uitoefenen, maak je betere keuzes.”

Didier: “Met immersie-onderwijs, een methode waarbij een aantal vakken zoals wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis in de andere landstaal worden gegeven, kunnen we de kloof tussen Wallonië en Vlaanderen verkleinen.”

Alexandra: “Als we ons taalonderwijs interactiever en creatievere maken, door bijvoorbeeld uitwisselingsprojecten, leren we sneller en beter andere talen spreken en begrijpen.”

een plek èn een rol
in de samenleving

BUURTWEB

Hanne’s idee:

Vind online bij je buren wat je zoekt, en maak kennis

> Bekijk het filmpje

Meer leren over hoe de samenleving werkt, op school en in de media

Stemrecht vanaf 16

Meer invloed van de jeugdraden op elk beleidsniveau

Edward: “Als we jongeren serieus nemen moeten we hen ook stemrecht vanaf 16 durven geven.”

Tina: “Het is belangrijk dat jongeren beseffen dat het GAS-systeem voornamelijk tegen hen gericht is.”

Lennart: “Als we cannabis legaliseren, kunnen we het controleerbaar maken en wordt het gebruik ervan veiliger. We kunnen er dan ook taksen op heffen en de opbrengst investeren in bijvoorbeeld preventie.”

dé topjob
voor elke jongere

Minder papierwerk, meer oog voor de mens achter de werknemer

Meer coaching en ondersteuning voor starters

Meer aandacht voor je talent, minder voor je diploma

Gemma: “Jeugdwerkloosheid moet echt aangepakt worden. Daarom wil ik het ‘generatiegeschenk’ promoten. Dit is een maatregel die er voor zorgt dat kennis en ervaring op de werkvloer makkelijker kunnen worden uitgewisseld tussen oudere werknemers en hun jongere collega’s.”

Yves: “We moeten jongeren beter informeren en motiveren om over de landsgrenzen heen te werken.”

Arnaud: “Elk talent verdient een diploma.”

Liesbet, Kimberly, Akin, Ezra, Thaïs, Anne & Maïté: “Alle studierichtingen in het secundair onderwijs moeten maatschappelijke stages invoeren.”

een klimaat dat niét
naar de vaantjes gaat

Meer steun voor biologische landbouw

Bewuster omgaan met voedsel, in plaats van het te verspillen

Herbruikbare PET-flessen en statiegeld op blikjes

Kirsty: “Als we statiegeld heffen op blikjes en PET-flessen, worden de mensen aangezet om nog beter te recycleren.”

Elif: “Wanneer we ‘afval’ van supermarkten aan voedselbanken bezorgen, geven we voedsel een tweede leven en zorgen we voor een duurzamere voedselconsumptie.”

Lennert: “Doe anders, denk duurzaam! Het goedkoper maken van biologisch geteeld voedsel zou jongeren en andere consumenten stimuleren om duurzamer te kopen.”

Florian: “Ik wil lokaal geteelde voeding en dus ook het ‘stadstuinieren’ promoten.”

kansen voor
echt iédereen

RETROWONEN

Natallia’s idee:

Laat jonge en oude mensen een huis delen!

> Bekijk het filmpje

Een basisinkomen boven de armoedegrens, in heel Europa

Meer mogelijkheden om je talenten te testen, meer begeleiding en jobs op maat

Duidelijker migratiebeleid, maar weg met die negatieve beeldvorming

Sisse: “Mensen denken vaak dat armoede opgelost kan worden met geld alleen, maar ook de sociale uitsluiting is een probleem.”

Florian: “Als alle westerse landen 3 procent meer immigranten zouden toelaten, dan zouden de mondiale armen, volgens onderzoekers van de Wereldbank, er met maar liefst 305 miljard dollar per jaar op vooruitgaan. Dat is drie keer zoveel als alle ontwikkelingshulp bij elkaar!”

Yassin: “Ik wil de politici tonen dat ook jongeren begaan zijn met maatschappelijke problemen. Jongeren staan niet aan de zijkant maar engageren zich voor wat leeft in hun omgeving.”