Over jouw privacy
en andere juridische dingen

Deze website is eigendom van Karuur vzw en De Ambrassade vzw. Door de website te gebruiken, ben je het eens met alle punten hieronder.

Waarom gebruikt de website 'cookies'?

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens wanneer je naar een website surft. De bedoeling hiervan is om de site beter af te stemmen op hoe je de website gebruikt. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt en dat cookies gewist kunnen worden. Je kunt hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser gebruiken.

Mag je iets van de website gebruiken zonder toestemming?

Alle teksten, beelden, logo's, tekeningen, grafieken, data, benamingen en alle andere delen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Karuur vzw, De Ambrassade vzw of rechthoudende derden. Je mag niets van deze site opslaan (tenzij dat nodig is om de website te kunnen bekijken), reproduceren, veranderen, openbaar maken, verzenden, verkopen, overdragen aan derden of op een andere manier iets ervan gebruiken. Daarvoor moet je schriftelijke toestemming hebben van Karuur vzw of De Ambrassade vzw. Andere websites kunnen vrij linken naar deze website. De links gaan rechtstreeks naar de pagina's van jonggewild.be. De site jonggewild.be mag ook niet getoond worden in het frame van een andere site.

Waarvoor is Karuur vzw niet verantwoordelijk?

Karuur vzw en De Ambrassade vzw zijn niet verantwoordelijk voor wat een bezoeker doet met de informatie van jonggewild.be. Niet voor beslissingen van gebruikers, niet voor fouten of vergissingen. Karuur vzw en De Ambrassade vzw zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid,... op de site. Contacteer info@jonggewild.be gerust wanneer je daarrond een vraag hebt.

De inhoud van de website kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Karuur vzw en De Ambrassade vzw geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Karuur vzw en De Ambrassade vzw kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks.

Welke recht regelt geschillen?

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.